ใบงาน คณิต อนุบาล

ปลดล็อกศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของลูกน้อย ด้วยชุดใบงานอนุบาลคณิต พัฒนาตามหลักสูตรสากล มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

จุดเด่นของชุดใบงาน:

 • เนื้อหาตรงตามหลักสูตรสากล: พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กวัยอนุบาล
 • กิจกรรมหลากหลาย: กว่า [จำนวน] ใบงาน ครอบคลุมเนื้อหาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น การนับเลข เรียงลำดับ เปรียบเทียบ การบวก ลบ รูปทรง ฯลฯ
 • รูปแบบการเรียนรู้ผ่านการเล่น: ดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยตนเอง
 • เหมาะกับเด็กทุกวัย: แบ่งตามระดับชั้นอนุบาล 1 2 3 ปรับให้เหมาะกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย
 • ใช้งานง่าย: มาพร้อมคำอธิบายวิธีการเล่นและเฉลยอย่างละเอียด ผู้ปกครองสามารถสอนเด็กได้ง่ายๆ ที่บ้าน

ตัวอย่างกิจกรรม:

 • ฝึกการนับจำนวนสิ่งของ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับเลข 1-10
 • ฝึกเรียงลำดับจำนวน
 • ฝึกการเปรียบเทียบ มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ
 • ฝึกการบวก ลบ เลขง่ายๆ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิต
 • ฝึกการวัด 길이 ความจุ น้ำหนัก
 • พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา

ชุดใบงานนี้เหมาะกับ:

 • เด็กวัยอนุบาล 1 2 3
 • ผู้ปกครองที่ต้องการส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้ลูก
 • โรงเรียนอนุบาล

สั่งซื้อ ชุดใบงานอนุบาล คณิต ได้แล้ววันนี้!

ราคาพิเศษ: เพียง 390 บาท

สั่งซื้อ ผ่านช่องทาง:

อย่ารอช้า มอบโอกาสให้ลูกน้อยได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสนุกสนาน พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์

#ใบงานอนุบาล #คณิตศาสตร์ #เรียนรู้ผ่านการเล่น #พัฒนาการเด็ก


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *